Zalecana rozdzielczość: 1024 x 768 lub więcej
i minimum 64K kolorów
*$* Recommended resolution: 1024x768
or higher and minimum 64K colours. *$*
Po kliknięciu na zdjęciu pokazywany jest jego powiększony oryginał w oddzielnym oknie
*$* After clicking the thumbnail you will see the photo in separate window. *$*
średnia wielkość pliku z oryginałem wynosi około 62KB
=average size of one file with the original is about 62KB=
Tu już byliśmy
Places we have visited
(= 2087 =)


Podstrony
Subpages
Do dnia 2017.07.21 było 69008 zdjęć
*$* Till 2017.07.21 there were 69008 photos *$*
do 2010-09-09: 1.269.043
zaczął liczyć na tripsoverpoland.pl:
*$*Started to count on tripsoverpoland.pl since:*$*
2010.09.09

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadna część niniejszej witryny nie może być reprodukowana, przechowywana jako źródło danych, odtwarzana w jakiejkolwiek formie (również częściowo), kodowana w urządzeniach przetwarzania danych, przekazywana w jakiejkolwiek formie elektronicznej, mechanicznej, fotograficznej lub innej formie zapisu bez pisemnej zgody właścicieli praw autorskich.

$ All rights reserved. $

eXTReMe Tracker
Powrót na start *$* Back to the beginning *$*